Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Wydawanie żywności w trakcie epidemii


Na wyjątkowe okoliczności – wyjątkowa współpraca. Pomimo stanu epidemii, nie ustaje nasza współpraca z gminami! Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron: pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, strażaków, naszych pracowników i wielu innych osób, żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zostanie rozdysponowana do mieszkańców gmin: Bartniczka Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia, Zbiczno.