Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Schronisko dla osób bezdomnych w Chełmży zwiększa możliwosci wsparcia

 

Udało nam się! Schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży zostało wyposażone w zewnętrzną platformę dźwigową! To daje nam kolejny poziom możliwości wsparcia osób w kryzysie bezdomności, które ze względu na swój stan zdrowia potrzebują większej opieki.

Wyposażenie budynku w platformę było możliwe dzięki realizacji dwóch zadań:

 

1)      Inwestycja pn. "Montaż zewnętrznej platformy dźwigowej w budynku Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży na potrzeby niepełnosprawnych osób bezdomnych" dofinansowana została przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2)      „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2020 Moduł III: Infrastruktura. Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Dzięki montażowi dźwigu, osoby które mają problemy z poruszaniem się (jeżdżą na wózkach lub nie mogą skorzystać ze schodów) będą mogły korzystać także z piętra naszego budynku. A potrzeby są coraz większe… z każdym rokiem przybywa osób, które zmagają się nie tylko z kryzysem bezdomności ale także z niepełnosprawnością lub zaawansowanym wiekiem. Schronisko w Chełmży ma pomagać właśnie tym osobom.