Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Rozeznanie rynku: Specjaliści w Środowiskowym Domu Samopomocy (1/9.3.2/2019)

 

 

Przed rozpoczęciem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) w naszym projekcie "Nowe miejsca, nowe szanse" ogłaszamy nabór ofert służący ustaleniu cen wynagrodzeń i wyłonieniu specjalistów do prowadzenia wsparcia w ŚDS.

Od dzisiaj, 06. grudnia 2019 do czwartku 12 grudnia 2019 roku prowadzimy rozeznanie rynku, które ma na celu potwierdzenie, jaka jest cena zaangażowania specjalistów. Zachęcamy do składania ofert!


Prowadzimy nabór ofert dla następujących specjalistów:

1. Psycholog

Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 10 godzin w 2019 roku, 120 godzin w 2020 roku i 100 godzin w 2021 roku.
Odbiorcy: praca indywidualna z 5-osobową grupą uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2h/uczestnik w miesiącu).
Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z grupy docelowej projektu (tj. osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi).

Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny pracy psychologa.

 

2. Seksuolog
Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 10 godzin w 2019 roku, 120 godzin w 2020 roku i 100 godzin w 2021 roku.
Odbiorcy: praca indywidualna z 5-osobową grupą uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2h/uczestnik w miesiącu)
Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z grupy docelowej projektu (tj. osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi).
Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny pracy seksuologa.

 

3. Logopeda
Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 20 godzin w 2019 roku, 240 godzin w 2020 roku i 200 godzin w 2021 roku.
Odbiorcy: zajęcia realizowane w formie grupowej z 5-osobowowymi grupami uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2 spotkania x 1h/miesiąc x 10 grup)

Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.
Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny pracy logopedy.

 

4. Fizjoterapeuta

Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 20 godzin w 2019 roku, 240 godzin w 2020 roku i 200 godzin w 2021 roku.
Odbiorcy: zajęcia realizowane w formie grupowej z 5-osobowowymi grupami uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2 spotkania x 1h/miesiąc x 10 grup)

Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.
Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny pracy fizjoterapeuty.

 

5. Prowadzenie psychodramy

Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 20 godzin w 2019 roku, 240 godzin w 2020 roku i 200 godzin w 2021 roku.
Odbiorcy: zajęcia realizowane w formie grupowej z 5-osobowowymi grupami uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2 spotkania x 1h/miesiąc x 10 grup)

Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.
Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny prowadzenia psychodramy.

 

6. Prowadzenie animaloterapii

Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 20 godzin w 2019 roku, 240 godzin w 2020 roku i 200 godzin w 2021 roku.
Odbiorcy: zajęcia realizowane w formie grupowej z 5-osobowowymi grupami uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2 spotkania x 1h/miesiąc x 10 grup)

Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.
Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny prowadzenia animaloterapii.

  

****

 

Prosimy o składanie ofert/wycen tyt. kosztu brutto dla 1 godziny pracy zgodnie z danymi opisanymi powyżej. Prosimy o przesyłanie ww. ofert mailem na adres: caritas.brodnica14@wp.pl w terminie do 12 grudnia 2019 roku.

Złożenie oferty oznacza, że składający posiada wymagane kompetencje i kwalifikacje, co może zostać zweryfikowane przez Zamawiającego (Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka).

 Prosimy o wyraźne zaznaczenie, której części zapytania dotyczy oferta (np. „1”, „3”, lub „psycholog”, „prowadzenie animaloterapii”).