Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Realizacja Programu FEAD

 

Realizacja Programu FEAD

Brodnickie Centrum Caritas realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2014. Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

FEAD zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD). Celem programu FEAD jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczynianie się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

 

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ odbywa się przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy na podstawie spełnienia wymogów określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy. Każda z zakwalifikowanych osób otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych składających się z następujących produktów: makron świder, mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT.