Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Podsumowanie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 
W sierpniu 2020 zakończyliśmy wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.
Wydaliśmy 14485 paczek dla 1284 rodzin to jest 198054,99 kg.
Zrealizowaliśmy także działania towarzyszące: warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty zdrowego odżywiania oraz warsztaty bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii koronawirusa.
Brało w nich udział 612 osób.