Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

"Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy" RPKP.06.01.02-04-0024/17

 • Październik 2018

 • Koniec czerwca - początek ścian

  Na placu budowy zakończono pierwszy etap fundamentów. Powstają już pierwsze ściany pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy. W trzecim tygodniu czerwca wyprowadzono z głównego budynku pomieszczenia Bursy Szkolnej oraz administrację Brodnickiego Centrum. Na przełomie czerwca i lipca, rozpoczną się prace zwiazane z remontem i przebudową poszycia dachowego.

  Wizualizacja przedstawia przybliżony zarys rozbudowywanego budynku.

 • Rozpoczynamy 4 tydzień prac ziemnych

  Rozpoczynamy 4 tydzień prac w ziemnych. Ze względu na wysoki stan wód gruntowych, jest trudno, ale wykonawcy radzą sobie i z tymi problemami. Widać już pierwsze ławy fundamentowe, dzięki czemu widać już jak długa będzie nowa częśc budynku.

   

 • Uroczyste rozpoczęcie budowy

  Ponad 2000 m2 powierzchni użytkowej, nowe sale terapeutyczne, pokoje pracy indywidualnej, pokoje mieszkalne, pomieszczenia wspólne, pokoje nauki indywidualnej, powstaną w zmodernizowanym i rozbudowanym budynku Brodnickiego Centrum Caritas.

  15 maja odbyło się oficjalne rozpoczęcie budowy. Symbolicznego wbicia łopaty dokonali:

  Biskup Toruński ks. Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Starosta Brodnicki Piotr Boiński, Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Hass, Prezes firmy Westerbud Jan Weydmann, Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas ks. Grzegorz Bohdan oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy i Bursy Szkolnej.

  Podczas spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia Caritas Diecezji Toruńskiej, w tym Brodnickiego Centrum Caritas, w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz realizowanych projektów partnerskich.

   

   

 • Informacje na temat projektu

  Projekt pt. „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” (RPKP.06.01.02-04-0024/17), który otrzymał dofinansowanie, zakłada modernizację i rozbudowę głównego budynku Brodnickiego Centrum tak, by znalazły się w nim wszystkie pomieszczenia Bursy Szkolnej (do tej pory znajdujące się w większości w budynku parterowym oraz w ramach budynku głównego) oraz wszystkie pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Rozbudowany i zmodernizowany budynek, będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, oraz będzie spełniał wszystkie standardy związane z prowadzonymi w nim działaniami. W sumie powstanie ponad 2000 m2 nowo wybudowanej powierzchni użytkowej budynku.

   

 • Otwarcie zmodernizowanego budynku Brodnickiego Centrum Caritas

 • Dziękujemy za wsparcie!!!

  Ponad 1000 m2 płytek ceramicznych na ścianach i ponad 1150 m2 płytek podłogowych ułożono do tej pory w rozbudowywanym i modernizowanym budynku Brodnickiego Centrum Caritas. Korytarze, łazienki, pracownie terapeutyczne, sala konferencyjna, powstają dzięki wsparciu firmy Ceramika Color Sp. z o. o., która wsparła nasz projekt swoimi produktami.

  Pomieszczenia rozbudowywanego Centrum będą służyły w szczególności młodzieży pochodzącej z małych miejscowości, na co dzień uczącej się w brodnickich szkołach i mieszkają w Bursie Szkolnej oraz osobom niepełnosprawnym z powiatu brodnickiego – podopiecznym środowiskowego Domu Samopomocy. Codziennie, z nowych pomieszczeń będzie korzystało ponad 100 podopiecznych naszych ciągłych działań.

   

  Inwestycja Brodnickiego Centrum Caritas zakłada wybudowanie ponad 2000 m2 nowych pomieszczeń, które posłużą bezpośrednio jego podopiecznym. Nowe pomieszczenia zapewnią bardzo dobre warunki przebywania, wsparcia i pracy. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zakładają wkład własny realizujących je podmiotów. Tak duże zadanie jak „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy”, nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc Darczyńców, takich jak firma Ceramika Color Sp. z o. o.

   

  Dziękujemy za wsparcie!

   

   

   

   

 • Dziękujemy!!!

  „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą…” Wierzymy w to, tak samo jak wierzymy w naszych Partnerów i Darczyńców, którzy wspierają nasze działania codzienne, oraz tych, którzy pomagają nam w naprawdę dużych przedsięwzięciach.

  Firma CEDAT Sp. z o.o. producent materiałów budowlanych marki CEKOL jest z nami od początku budowy. Najpierw zostaliśmy obdarowani materiałami budowlanymi. W ostatnich dniach przedstawiciele firmy wygładzili nam niezły kawałek ściany, a przy okazji zostawili nam jeszcze sporo materiałów, które posłużą na wykończenia ścian Bursy Szkolnej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki rozbudowie i modernizacji budynku Brodnickiego Centrum Caritas będziemy w stanie zapewnić wspaniałe warunki mieszkania, nauki, terapii i wsparcia łącznie dla ponad 100 osób – młodzieży z Bursy Szkolnej i osobom niepełnosprawnym.

  Dziękujemy za wsparcie!

   

   

 • Uroczyste rozpoczęcie rozbudowy Brodnickiego Centrum Caritas

   

  Ponad 2000 m2 powierzchni użytkowej, nowe sale terapeutyczne, pokoje pracy indywidualnej, pokoje mieszkalne, pomieszczenia wspólne, pokoje nauki indywidualnej, powstaną w zmodernizowanym i rozbudowanym budynku Brodnickiego Centrum Caritas.

  15 maja odbyło się oficjalne rozpoczęcie budowy realizowanej w ramach projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” (RPKP.06.01.02-04-0024/17). Symbolicznego wbicia łopaty dokonali:

   

  Biskup Toruński ks. Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Starosta Brodnicki Piotr Boiński, Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Hass, Prezes firmy Westerbud Jan Weydmann, Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas ks. Grzegorz Bohdan oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy i Bursy Szkolnej.

   

  Podczas spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia Caritas Diecezji Toruńskiej, w tym Brodnickiego Centrum Caritas, w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz realizowanych projektów partnerskich.