Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

"Nowe miejsca, nowe szanse"

 

 

Nowa pracownia, nowe miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i nowe możliwości wsparcia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy. Wszystko w nowym budynku, z nowymi salami i wyposażeniem. To co się nie zmienia to: przyjazna i rodzinna atmosfera, dowóz podopiecznych i codzienne wsparcie na wysokim poziomie.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczyna rekrutację do swojej kolejnej pracowni – Pracowni Twórczości Rozmaitej. To zupełnie nowy pomysł na aktywizację osób niepełnosprawnych. Podopieczni ŚDS będą mogli teraz: zaprojektować, wymyślić, wydrukować i wytworzyć to co im się zamarzy (w skali pokojowej). W planach pracowni są m.in. zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3d, grawerki laserowej, drukarki dużego formatu. Wszystko po to by działania w pracowni mogły nauczyć podopiecznych, jak najwięcej nowych i ciekawych rzeczy oraz rozwinąć ich umiejętności.

 

Dodatkowo wszyscy podopieczni ŚDS skorzystają ze wsparcia logopedy, wezmą udział w zajęciach psychodramy i animaloterapii. Kolejna nowością są elementy polityki wytchnieniowej – specjalne zajęcia, które nie tylko będą rozwijały samodzielność uczestników w codziennym funkcjonowaniu ale także pomogą im opiekunom. Po raz pierwszy, uczestnicy ŚDS będą mogli spędzić w nim całą dobę – zostać na noc, samodzielnie (choć przy opiece opiekunów) przygotować swoje posiłki, zaplanować czas wolny. Planujemy także popołudniowe zajęcia oraz całodniowe wyjazdy w trakcie weekendów. To będą bardzo ciekawe dwa lata.

 

Projekt potrwa do października 2021 roku. Weźmie w nim udział 50 osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizatorem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas – jednostka prowadząca Środowiskowy Dom Samopomocy w Brodnicy.

 

Aby wziąć udział w projekcie należy spełnic warunki przystapienia oraz DOSTARCZYĆ DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BRODNICY WYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ REKRUTACYJNY (ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica) DO DNIA 27 LISTOPADA 2019 R.
Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz przewidzianych w ramach projektu „Nowe miejsca, nowe szanse” formach wsparcia, jest ograniczona. REGULAMIN REKRUTACJI
 

 

 

 

 • Rozeznanie rynku: Specjaliści w Środowiskowym Domu Samopomocy (1/9.3.2/2019)

   

   

  Przed rozpoczęciem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) w naszym projekcie "Nowe miejsca, nowe szanse" ogłaszamy nabór ofert służący ustaleniu cen wynagrodzeń i wyłonieniu specjalistów do prowadzenia wsparcia w ŚDS.

  Od dzisiaj, 06. grudnia 2019 do czwartku 12 grudnia 2019 roku prowadzimy rozeznanie rynku, które ma na celu potwierdzenie, jaka jest cena zaangażowania specjalistów. Zachęcamy do składania ofert!


  Prowadzimy nabór ofert dla następujących specjalistów:

  1. Psycholog

  Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 10 godzin w 2019 roku, 120 godzin w 2020 roku i 100 godzin w 2021 roku.
  Odbiorcy: praca indywidualna z 5-osobową grupą uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2h/uczestnik w miesiącu).
  Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z grupy docelowej projektu (tj. osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi).

  Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny pracy psychologa.

   

  2. Seksuolog
  Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 10 godzin w 2019 roku, 120 godzin w 2020 roku i 100 godzin w 2021 roku.
  Odbiorcy: praca indywidualna z 5-osobową grupą uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2h/uczestnik w miesiącu)
  Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z grupy docelowej projektu (tj. osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi).
  Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny pracy seksuologa.

   

  3. Logopeda
  Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 20 godzin w 2019 roku, 240 godzin w 2020 roku i 200 godzin w 2021 roku.
  Odbiorcy: zajęcia realizowane w formie grupowej z 5-osobowowymi grupami uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2 spotkania x 1h/miesiąc x 10 grup)

  Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.
  Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny pracy logopedy.

   

  4. Fizjoterapeuta

  Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 20 godzin w 2019 roku, 240 godzin w 2020 roku i 200 godzin w 2021 roku.
  Odbiorcy: zajęcia realizowane w formie grupowej z 5-osobowowymi grupami uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2 spotkania x 1h/miesiąc x 10 grup)

  Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.
  Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny pracy fizjoterapeuty.

   

  5. Prowadzenie psychodramy

  Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 20 godzin w 2019 roku, 240 godzin w 2020 roku i 200 godzin w 2021 roku.
  Odbiorcy: zajęcia realizowane w formie grupowej z 5-osobowowymi grupami uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2 spotkania x 1h/miesiąc x 10 grup)

  Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.
  Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny prowadzenia psychodramy.

   

  6. Prowadzenie animaloterapii

  Zaangażowanie w oparciu o umowę cywilnoprawną (możliwość wystawiania rachunku lub faktury). Liczba godzin do zrealizowania: 20 godzin w 2019 roku, 240 godzin w 2020 roku i 200 godzin w 2021 roku.
  Odbiorcy: zajęcia realizowane w formie grupowej z 5-osobowowymi grupami uczestniczek i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (w podstawowym wymiarze 2 spotkania x 1h/miesiąc x 10 grup)

  Wymagane kompetencje i kwalifikacje: ukończone wykształcenie kierunkowe, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.
  Prosimy o wskazanie ceny brutto dla 1 godziny prowadzenia animaloterapii.

    

  ****

   

  Prosimy o składanie ofert/wycen tyt. kosztu brutto dla 1 godziny pracy zgodnie z danymi opisanymi powyżej. Prosimy o przesyłanie ww. ofert mailem na adres: caritas.brodnica14@wp.pl w terminie do 12 grudnia 2019 roku.

  Złożenie oferty oznacza, że składający posiada wymagane kompetencje i kwalifikacje, co może zostać zweryfikowane przez Zamawiającego (Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka).

   Prosimy o wyraźne zaznaczenie, której części zapytania dotyczy oferta (np. „1”, „3”, lub „psycholog”, „prowadzenie animaloterapii”).

   

   

 • Rozeznanie rynku: PRACOWNIK SOCJALNY w Środowiskowym Domu Samopomocy


  Przed rozpoczęciem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) w naszym projekcie "Nowe miejsca, nowe szanse" ogłaszamy nabór ofert służący ustaleniu cen wynagrodzeń i wyłonieniu pracownika socjalnego prowadzącego zajęcia w ŚDS.

   

  Od dzisiaj, 02 grudnia 2019 do czwartku 6 grudnia 2019 roku prowadzimy rozeznanie rynku, które ma na celu potwierdzenie, jaka jest cena zaangażowania specjalisty. Zachęcamy do składania ofert!

   


   

  1. Pracownik socjalny

   

  Zaangażowanie w oparciu o umowę o pracę (w wymiarze 1/8 etatu). Wsparcie uczestników ŚDS (5 osób w tych zakresach (problemach), które wykraczają poza kompetencje i możliwości wsparcia terapeutów (diagnoza i bieżące rozpoznawanie sytuacji osób niepełnosprawnych.

  Wymagane kompetencje i kwalifikacje: osoba z wykształceniem kierunkowym i ponad dwuletnim stażem pracy na stanowisku pracownika socjalnego.